albaihaqie.com

Pengalaman Itu Satu Inspirasi

4 Bulan di Amerika

admin | February 10, 2018

Saya baru sahaja selesai membaca dua buah naskhah buku karangan HAMKA mengenai pengembaraan beliau ke Amerika. Bukan satu karya yang biasa-biasa, walaupun ditulis dengan laras bahasa yang santai seakan-akan travelogue. Namun travelogue Hamka tidaklah akan sama dengan travelogue yang kita…..

Read more